А в чем же разница???

Введите поисковое слово:


Внимение Все политические программы на Украинском языке, поисковые слова тоже надо вводить на Украинском. Если есть проблеммы обратитесь к переводчику.
Ссылка на переводчик здесь.
НАТО суд міліція
Крим бізнес корупція
землі військ дороги
пенсій медичні школа
депутат фінанс страхової
енергоносії мінімальної праці
спорт культура науки
міжнародних інвалідів армія

Партия

Тезисы из программы

Солидарность

Данное слово не найденно в программе.

Відродження

звільнення від оподаткування меценатських внесків в культурні проекти ;

реальне фінансування культурних об’єктів місцевого значення з місцевих бюджетів ;

можливість громад самостійно визначати пріоритети культурних традицій та збереження історичних пам’яток

захисників Вітчизни

ставить наступні цілі та завдання для досягнення конституційним шляхом істотних змін у сфері державного будівництва, економічної, соціальної державної політики, збереження та розвитку освіти, науки, культури, забезпечення суспільної безпеки, міцної міжнародної економічної та політичної позиції України.

розвитку фізичної культури і спорту ;

у сфері вітчизняної освіти, науки і культури є їх подальший розвиток, забезпечення для всіх громадян України рівногодоступу до навчання, до пізнання духовного та культурного надбання Українського народу, забезпечення отримання якісної освіти, повноцінного розвитку та самореалізації особистості в культурно духовному та суспільному .житті, науково-технічній діяльності та забезпечення економічного розвитку країни.

впровадження програм, скерованих на розвиток вітчизняної освіти, науки та культури, забезпечення їх бюджетного фінансування у відповідному співвідношенні до ВВП на рівні розвинутих Європейських держав, забезпечення доступності і безоплатності дошкільної , повної загальної середньої , професійно-технічної , вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах

пільгове оподаткування діяльності культурно-освітніх та історико-культурних закладів, народних центрів культури та мистецтв, клубів і будинків творчості , державну підтримку та пільгове оподаткування україномовних науково просвітницьких та художніх видавництв, україномовної навчально освітньої та інформаційної діяльності .

Сильна Україна

Функції представників Президента в регіонах мають бути зведені до контролю над виконанням Законів України на цій території . У гуманітарній сфері регіони повинні отримати правосамостійно визначати принципи мовної та культурної політики з урахуванням потреб усіх національностей.

Завдання Центру – підтримувати розвиток української культури, мови та історії для виховання нових поколінь у дусі громадянської єдності.

Батьківщина

Наше село є колискою всього українського: традицій, культури та мови, нашої ідентичності. Українське село та аграрний сектор мають все для того, щоб стати локомотивом української економіки і приносити селянам та державі більший прибуток, ніж нафта та газ. Надзвичайно важливо створити такі умови праці на селі, щоб жити і працювати у сфері сільського господарства було престижно і перспективно.

Партія «Батьківщина» не допустить прийняття запропонованої нинішньою владою адміністративно-територіальної реформи, яка знищує село. Всі земельні, реєстраційні, нотаріальні та інші питання будуть вирішувать сільською радою. Також буде повернена швидка та безкоштовна видача всіх актів права власності на землю без будь-яких хабарів. А більшість податків та зборів треба залишити для розвитку місцевих громад аби відновиш роботу сільських шкіл, лікарень та дитячих садків; аби будувати житло для молодих сімей на селі: аби забезпечити земельними ділянками лікарів, вчителів та працівників культури.

Свобода

Включити до програм усіх вишів України обов`язковий курс Культура української мови обсягом не менше ніж 72 години.

Добитися від Верховної Ради України, ООН, Європарламенту, парламентів країн світу визнання геноциду українців у ХХ ст., в результаті якого знищено 20,5 млн. українців, злочином проти людства (терор і пограбування мирного населення під час війни большевицької Росії проти УНР 1918-21 рр.; розкуркулення та насильницька колективізація; штучні голодомори 1921, 1932-33, 1947 років; кілька хвиль фізичного знищення української еліти у 1920-30-40 та 1970-х роках; фізичне знищення мирного населення у воєнний період; примусове вивезення українців на чужину; операція Вісла ; мордування у в`язницях та знущання методами каральної психіатрії з українських патріотів аж до розпаду совєцької імперії; пограбування народного господарства, історичних та культурних цінностей; пограбування та нищення українських церков; переслідування за національною та релігійною ознаками; планомірне нищення української культури та мови, тотальна русифікація).

Сприяти поверненню в Україну національних, культурних, історичних та інших цінностей, вивезених за кордон у періоди окупації.

Ухвалити державну програму інтеґрації в українське суспільство його кримської частини, що передбачало б економічну, транспортну, культурну, інформаційну та освітню інтеґрацію.

Упровадити державні програми представлення української культури та мистецтва в Криму. Надавати на конкурсній основі державну підтримку осередкам української культури та україномовним ЗМІ у Криму.

Наш край

Заохочення здорового способу життя, фізичної культури та спорту - розширення мереж позашкільних навчальних закладів: спортивних секцій, ДЮСШ, гуртків, станцій юних техніків тощо.

НОВА ПОЛІТИКА

Єдність - у розмаїтті, а не уніфікації! Культура і духовність повинні стати базовими і системоутворюючими чинниками утвердження солідарного громадянського суспільства та інтеграції регіонів, представників усіх народів і етнорегіональних груп, що мешкають в Україні, в єдину політичну націю.

категоричне неприйняття залишкового принципу у ставленні до проблем культури, зміна моделі фінансування науки, культури та освіти, перерозподіл коштів на користь регіональних і місцевих бюджетів у цих галузях

формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, полікультурності і політичної коректності

сприяння культурній рівноправності всіх народів і регіонів з урахуванням їхньої історичної, ціннісної та мовної різноманітності

протидія нав`язуванню моноетнічної формули громадянського і державного розвитку, мовної та культурної уніфікації. Реальне забезпечення конституційного права на вільне користування рідною мовою в усіх сферах державного і суспільного життя, недопущення будь-якої дискримінації на мовному ґрунті для всіх націй і народностей, які проживають в Україні.

відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, театрів, будинків творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих таборів та культурно-оздоровчих центрів у регіонах

формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які мають стати осередками гармонійного розвитку всіх культур, що існують у нашій країні

послідовне формування єдиної політичної нації в Україні при збереженні особливостей і традицій кожної національної групи, що входить до неї. Партія буде неухильно дотримуватися конституційних гарантій для національних меншин, розвитку їх культурної автономії.

САМОПОМІЧ

Заохочення до здорового способу життя, фізичної культури, спорту, естетичного та світоглядного, патріотичного виховання як передумови ефективної освіти та розвитку

Лібералізація податкового законодавства щодо спонсорства та меценатства освіти, науки, культури і спорту.

Опозиційний блок

Данное слово не найденно в программе.

УКРОП

Вдосконалення системи соціального захисту населення, зокрема, в частині перегляду підходів у наданні соціальної допомоги, забезпечення її адресності; встановлення соціальних гарантій на безоплатність і якісний рівень соціальних послуг, зокрема, щодо освіти і медичного обслуговування, духовного і культурного розвитку особистості.

Створити сприятливі законодавчі умови для меценатства та заснування приватних фондів розвитку культури та збереження історико-культурної спадщини

Прийняти державну програму модернізації музеїв і бібліотек та перетворення їх на центри сучасного культурного життя

Щоб зробити Україну повноцінною частиною цивілізації знань, держава зобов`язана гарантувати кожному громадянинові право вільного доступу до Інтернету в установах освіти, науки і культури, а також транспорту та зв`язку.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОДЕКС — має кодифікувати норми, в основному матеріального права, щодо реалізації прав людини (громадянських, національних, релігійних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та ін.)

Доцільно передбачити існування 14 міністерств (це практично мінімальний набір, його обґрунтування потребує додаткових пояснень щодо місії кожного міністерства, розподілу повноважень та організації взаємодії між ними): • Міністерство юстиції • Міністерство внутрішніх справ і адміністрації • Міністерство місцевого та регіонального розвитку • Міністерство освіти і науки • Міністерство фінансів • Міністерство економіки • Міністерство промисловості і торгівлі • Міністерство сільського господарства • Міністерство соціальної політики • Міністерство екології та охорони здоров`я • Міністерство транспорту і зв`язку • Міністерство закордонних справ • Міністерство оборони • Міністерство культури, туризму та спорту

Повноваження місцевих органів влади Повноваження органів місцевого самоврядування поділяються на власні та делеговані. Власні повноваження - це сфера відповідальності місцевої влади, за яку вона відповідає самостійно і фінансує виконання цих повноважень з власних доходів. Саме виходячи з принципу достатності для здійснення власних повноважень місцевим самоврядуванням і здійснюватиметься передача на місцевий рівень податків та інших джерел фінансування. Делеговані повноваження - в першу чергу, це забезпечення освітніх і медичних установ - передаються місцевому самоврядуванню центральними органами влади, але забезпечуються грошима центрального державного бюджету, а місцеве самоврядування зобов`язується підтримувати в цих сферах певні загальнодержавні стандарти. При цьому, в рамках делегованих повноважень громади, райони і області будуть самостійно вирішувати, як саме їм витрачати отримані з центру гроші. Центральний бюджет буде розподіляти кошти за певними стандартами, виходячи з кількості громадян, які проживають на тій чи іншій території. Громади, райони і області самі зможуть вирішувати, які школи та лікарні їм потрібні і як ними управляти. Рівень управління Власні повноваження Делеговані повноваження Громада ВСІ види господарських повноважень: управління майном громади розподіл бюджету управління ЖКГ планування розвитку залучення інвестицій забезпечення громадського порядку, включаючи обрання шерифів, відповідальних за правопорядок проведення місцевих референдумів забезпечення шкіл і дитячих садків первинна охорона здоров`я, профілактика хвороб і швидка допомога виконання загальнодержавних програм у сфері культури та спорту адміністрування загальнодержавних програм соціальної підтримки на місцевому рівні Район управління спільним майном громад району розвиток інфраструктури районного рівня забезпечення шкільних закладів районного рівня (шкіл-інтернатів та інших навчальних закладів) забезпечення лікарень загального профілю Область управління спільним майном громад області розвиток інфраструктури обласного рівня забезпечення професійно- технічних освітніх установ забезпечення спеціалізованих медичних закладів

проведення заходів, пов`язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам`яток історії та культури, місць поховання; сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов`язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів

Стратегічне партнерство зі США та Великою Британією США продовжують залишатися лідером світової економіки, торгівлі і фінансів, а також військових технологій. У міжнародних відносинах США суворо дотримуються ліберального концепту, сприяючи розвитку демократії в усьому світі. Невдалий досвід перетворення політичних систем Афганістану та Іраку навчив США враховувати особливості політичної культури країн, що розвиваються, і діяти поступально, віддаючи перевагу глибинним змінам.

Зв`язки українців і росіян - економічні, культурні, сімейні - неможливо і не потрібно розривати відразу і назавжди, якщо ці конкретні росіяни не поділяють ідеї русского мира

Забезпечити умови для розвитку людини, громад, регіонів критерії досягнення цілей: показники соціально-економічного розвитку, рівень освіти, науки та культури

5.10

Вільне володіння і носіння зброї повинно стати другою основоположною складовою культури нашого багатого суспільства.

Олега Ляшка

Данное слово не найденно в программе.
Поддержка
ќнергодарский портал
Собеседование в консульстве
Самые лучшие праздники – те,что происходят внутри нас.| |К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники.| |Увлекшись ревнивой подозрительностью, можно оскорбить и совершенно невинного человека.| |Фальшивое никогда не бывает прочным.| |Ни одно желание не дается тебе отдельно от силы, позволяющей его осуществить.|