А в чем же разница???

Введите поисковое слово:


Внимение Все политические программы на Украинском языке, поисковые слова тоже надо вводить на Украинском. Если есть проблеммы обратитесь к переводчику.
Ссылка на переводчик здесь.
НАТО суд міліція
Крим бізнес корупція
землі військ дороги
пенсій медичні школа
депутат фінанс страхової
енергоносії мінімальної праці
спорт культура науки
міжнародних інвалідів армія

Партия

Тезисы из программы

Солидарность

Данное слово не найденно в программе.

Відродження

Данное слово не найденно в программе.

захисників Вітчизни

ставить наступні цілі та завдання для досягнення конституційним шляхом істотних змін у сфері державного будівництва, економічної, соціальної державної політики, збереження та розвитку освіти, науки, культури, забезпечення суспільної безпеки, міцної міжнародної економічної та політичної позиції України.

відродження високотехнологічних та наукоємких галузей промисловості та створення нових робочих місць па державних,недержавних і приватних підприємствах для збільшення долі експорту України та викорінення безробіття серед її населення

у сфері вітчизняної освіти, науки і культури є їх подальший розвиток, забезпечення для всіх громадян України рівногодоступу до навчання, до пізнання духовного та культурного надбання Українського народу, забезпечення отримання якісної освіти, повноцінного розвитку та самореалізації особистості в культурно духовному та суспільному .житті, науково-технічній діяльності та забезпечення економічного розвитку країни.

впровадження програм, скерованих на розвиток вітчизняної освіти, науки та культури, забезпечення їх бюджетного фінансування у відповідному співвідношенні до ВВП на рівні розвинутих Європейських держав, забезпечення доступності і безоплатності дошкільної , повної загальної середньої , професійно-технічної , вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах

формування державного замовлення на наукові дослідження політичної та економічної діяльності суспільства, оборонної промисловості , економічно прибуткових інвестиційних проектів, науково-пізнавальних і історичних фільмів, театралізованих вистав

пільгове оподаткування діяльності культурно-освітніх та історико-культурних закладів, народних центрів культури та мистецтв, клубів і будинків творчості , державну підтримку та пільгове оподаткування україномовних науково просвітницьких та художніх видавництв, україномовної навчально освітньої та інформаційної діяльності .

Сильна Україна

Данное слово не найденно в программе.

Батьківщина

Данное слово не найденно в программе.

Свобода

Запровадити комплексне податкове стимулювання інвестицій у науку, освіту та інновації. Зменшити податок з прибутку до 5% на ту частину прибутку підприємств, яку спрямовують на технологічне оновлення засобів виробництва згідно з передовими технологіями.

Розвивати конкурентоспроможні галузі української промислової та інноваційної діяльності: харчопереробну (в тому числі переробку іноземної сировини), авіа-, судно-, верстато- та машинобудування (енергетичне, сільськогосподарське тощо), ВПК та космічну галузь. Спрямовувати державну підтримку на високотехнологічні, наукоємні, інноваційні, імпортозамінні та вертикально інтегровані галузі.

Змінити принципи надання звань кандидата наук і доктора наук та структуру Вищої атестаційної комісії України (ВАК) для забезпечення реального, а не формального контролю за якістю дисертаційних робіт.

Стимулювати повернення українських науковців, що виїхали за кордон.

Запровадити програми стимулювання співпраці між українськими та провідними іноземними науковими установами.

Привести патентне законодавство України у відповідність з провідною світовою практикою патентного законодавства. Забезпечити отримання науковцями-розробниками не менше ніж 25% від суми, отриманої з продажу прав на патент за їхній винахід.

Розбудовувати власний військово-промисловий комплекс для забезпечення Збройних Сил України сучасним вітчизняним озброєнням та ефективної участі України у світовому ринку зброї. Інтегрувати до військово-промислового комплексу України науково-дослідні установи Збройних Сил. Забезпечити пріоритет досліджень із питань створення сучасних зразків високоточної зброї та зброї, що діє на нових фізичних принципах. Налагодити вигідне військово-технічне співробітництво з іншими державами.

Наш край

Данное слово не найденно в программе.

НОВА ПОЛІТИКА

Головною метою економічного реформування Партія вважає нарощування та реалізацію потужного науково-технологічного потенціалу національної економіки, вихід України на лідируючі позиції у світовому розподілі праці, відвоювання унікальних ніш для національної продукції у структурі міжнародної торгівлі, зростання інноваційної складової вітчизняної промисловості на базі створення виробництв шостого технологічного укладу. Партія проголошує наступні програмні пріоритети: У науково-технологічній політиці:

категорична відмова від залишкового принципу фінансування науки та освіти

забезпечення законодавчих умов для створення ефективного національного ринку наукових розробок;

чітке визначення державних пріоритетів науково-технологічної політики, які забезпечуватимуть українським підприємствам конкурентні переваги та відповідне спрямування цільових бюджетних та приватних капіталовкладень;

зняття з бази оподаткування коштів, що спрямовуються підприємствами на технологічну модернізацію, наукові розробки та інноваційні програми

розвиток економічного співробітництва і науково-технологічної кооперації з країнами СНД та поглиблення інтеграції України до європейського співтовариства

створення високотехнологічних і наукомістких підприємств здатних випускати конкурентоспроможну продукцію

формування регіональних галузевих науково-технічних комплексів

розвиток вузівської науки, створення сприятливих можливостей для участі студентів у науково-дослідних та виробничих програмах, які фінансуються як державою, так і різними фондами, приватним капіталом

категоричне неприйняття залишкового принципу у ставленні до проблем культури, зміна моделі фінансування науки, культури та освіти, перерозподіл коштів на користь регіональних і місцевих бюджетів у цих галузях

вирішення комплексу медичних, соціальних і науково-технологічних проблем, пов`язаних з Чорнобильською катастрофою та питаннями безпечної експлуатації об`єктів атомної енергетики загалом

розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточних озброєнь

Підтримка забалансованих і довірливих відносин з США та інтенсифікація економічного і науково-технлогічного співробітництва з новими претендентами на лідерство в світі, насамперед - з країнами БРІК

САМОПОМІЧ

Поєднання науки, освіти та бізнесу шляхом створення на базі університетів потужних науково-навчальних центрів та стимулювання наукових досліджень

Грантову підтримку молодих науковців

Лібералізація податкового законодавства щодо спонсорства та меценатства освіти, науки, культури і спорту.

Опозиційний блок

Данное слово не найденно в программе.

УКРОП

поглиблене вивчення окремих предметів бажано тільки в старшій школі, коли діти вже отримали базові знання про світ, науки та мистецтво й можуть зробити самостійний усвідомлений вибір

шкільний вчитель повинен бути звільнений від адміністративного диктату і зайвої звітності, пострадянську надбудову над школою (департаменти освіти та науки) буде демонтовано

у віданні Міністерства освіти і науки залишаться розробка програм і визначення критеріїв оцінки знань учнів, ліцензування освітніх установ і загальний контроль за діяльністю шкіл (перевірки раз на кілька років);

ВНЗ отримуватимуть гарантоване фінансування для організації поїздок викладачів, наукових співробітників і студентів закордон і запрошення на роботу іноземних фахівців

права, свободи, соціальні гарантії викладачів і наукових співробітників вишів, включаючи гідний рівень заробітної плати, а також їхні обов`язки і відповідальність, засади університетської автономії чітко, без різночитань визначатимуться законом

Заснувати Державний фонд підтримки фундаментальної науки з прозорими конкурсами та грантами

Створити сприятливе податкове середовище для формування приватних фондів підтримки фундаментальної науки

Науковим співробітникам академічних інститутів - програма зв`язків із західними науковими центрами (державне фінансування стажувань та відряджень).

Молодим науковцям - цільова програма підтримки.

Реформування Національної академії наук України має проводитися поетапно з урахуванням думки наукової громадськості, з довгостроковим курсом на інтеграцію НАНУ і вищої школи. Процес реформування має бути максимально прозорим.

Щоб зробити Україну повноцінною частиною цивілізації знань, держава зобов`язана гарантувати кожному громадянинові право вільного доступу до Інтернету в установах освіти, науки і культури, а також транспорту та зв`язку.

Доцільно передбачити існування 14 міністерств (це практично мінімальний набір, його обґрунтування потребує додаткових пояснень щодо місії кожного міністерства, розподілу повноважень та організації взаємодії між ними): • Міністерство юстиції • Міністерство внутрішніх справ і адміністрації • Міністерство місцевого та регіонального розвитку • Міністерство освіти і науки • Міністерство фінансів • Міністерство економіки • Міністерство промисловості і торгівлі • Міністерство сільського господарства • Міністерство соціальної політики • Міністерство екології та охорони здоров`я • Міністерство транспорту і зв`язку • Міністерство закордонних справ • Міністерство оборони • Міністерство культури, туризму та спорту

Схід України історично має великий енергетичний потенціал. У першу чергу, зрозуміло, це видобуток вугілля, а також і такі енергетичні гіганти як ДніпроГЕС та Запорізька АЕС. Але крім цього, на сході України, в Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі є безліч енергоємних високотехнологічних промислових підприємств • авіаційних, металургійних і т.д. Для збереження цього науково-технічного потенціалу життєво важливо розвивати енергетику даного регіону. У цих трьох областях рекомендуються в однаковій мірі державні інвестиції та інвестиції великого бізнесу.

Цілеспрямоване інтегрування економіки України у світове господарство та окремих його сегментів, зайняття власних ніш в міжнародному розподілі праці (авіабудування, ракетоносії, суднобудування, енергетика, с/г, металургія, продукція хімічної промисловості, IT, наукові розробки).

Забезпечити умови для розвитку людини, громад, регіонів критерії досягнення цілей: показники соціально-економічного розвитку, рівень освіти, науки та культури

5.10

Данное слово не найденно в программе.

Олега Ляшка

Данное слово не найденно в программе.
Поддержка
ќнергодарский портал
Собеседование в консульстве
Везде, где люди любят друг друга – там они счастливы.| |К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники.| |Что бы ни случилось в доме, воровство или убийство, все равно люди должны завтракать.| |…не стоит дергаться, если тонешь, а нужно дождаться дна, чтобы оттолкнуться от него пяткой, ибо только так можно спастись и выбраться на поверхность…| | Рыбы в море поступают как люди на земле: большие поедают малых.|